Dossieropvolging en bijstand bij schade is onze zorg.

Als klant komt u op de eerste plaats.

Image not available

Wij verlenen onafhankelijk advies op maat van de klant.

Wij beschermen uw kostbaar bezit.

Schade en servicenummers

Ontevredenheid van mensen over verzekeringscontracten heeft meestal te maken met de schaderegeling.
  • Wij hanteren een zorgvuldige aanpak bij schade.Aan de hand van de ingewonnen inlichtingen bepalen we welke stappen moeten ondernomen worden en zien we of de schade door ons in eigen beheer kan geregeld worden.
  • Indien niet wordt een expert aangesteld.
  • Mogelijks is er ook een directe regeling met de hersteller, het zogenaamde derde-betalerssysteem.
Onze dienstverlening stopt echter niet bij een snelle en correcte schadevergoeding. Een schadegeval of een ongeval betekent meer dan alleen financieel verlies. Er is ook de adminstratieve rompslomp, juridische vragen en problemen, die wij op ons nemen.

Hierbij nog de lijst van nuttige telefoonnummers ingeval van nood aan een takeldienst of directe bijstand.